Studencka mLegitymacja

Studencka mLegitymacja czyli legitymacja studencka w telefonie. Jest to mobilna wersja elektronicznej legitymacji studenckiej, która jest prawnie akceptowana w Polsce.Wydawana jest na wniosek studenta za pośrednictwem modułu mLegitymacja w USOSweb lub mUSOS.Warunkiem...