Dr Krzysztof Mucha w Radzie Bezpieczeństwa Banków

Dr Krzysztof Mucha w Radzie Bezpieczeństwa Banków

Dr Krzysztof Mucha, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UO, wszedł w skład Rady Bezpieczeństwa Banków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Celem działania rady jest opracowywanie rozwiązań prawnych, metod, standardów i dobrej...

Informacja dotycząca korespondencji e-mail z wydziałem

Szanowni Studenci, przypominamy, że korespondencja z Dziekanatem, Biurem Obsługi i Jakości Kształcenia, Sekretariatem Biura Dziekana, Sekretariatem Instytutu Nauk Prawnych oraz Wykładowcami powinna odbywać się za pomocą indywidualnych adresów e-mail w domenie...

mgr Adrianna Wączek – konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo poniżej szczegółowe informacje dotyczące moich konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Studia stacjonarne: w każdy czwartek (terminy: 01.10.2021 r. – 31.01.2022 r.) w godz. 8:00-8:45, w gab. nr 3.19. Studia niestacjonarne:...