Połączenie KN TEAL i KN IusNet

Połączenie KN TEAL i KN IusNet

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w kołach naukowych rozpoczęły się zmiany. Pierwszą z nich jest połączenie KN TEAL z KN IusNet. Od 1 października 2021r. działalność KN TEAL została rozszerzona o zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem nowych...