Współpraca WPiA UO z liceami z Opola

Współpraca WPiA UO z liceami z Opola

16 grudnia 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyły się trzy spotkania Kolegium Dziekańskiego z dyrektorami renomowanych liceów opolskich. Celem spotkań było omówienie szczegółów współpracy między Publicznym Liceum Ogólnokształcącym...
Sukces Naszego Studenta

Sukces Naszego Studenta

Artur Matusiewicz otrzymał Wyróżnienie  za glosę do wyroku WSA w Poznaniu  z dnia 11 grudnia 2020 r.  sygn. akt I SA/Po 510/20  na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”...
Stypendium Campus France dla dr. Tomasza Tomczaka

Stypendium Campus France dla dr. Tomasza Tomczaka

Dr Tomasz Tomczak został wyróżniony i otrzymał stypendium Campus France (https://www.pologne.campusfrance.org/pl) na pobyt badawczy i przez dwa tygodnie prowadził badania nad problemem separacji podmiotowej (“The problem of entity separation in case of accessory...