We kindly encourage you to fill in the survey for students

Dear Students, we kindly encourage you to fill in the survey for students and take part in the research on internationalization of higher education! The survey was created for the purposes of a doctoral thesis. It will take about 10-15 minutes to complete! We’d really...

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dla studentów uczelni wyższych

Drodzy Studenci, serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety dla studentów uczelni wyższych i udziału w badaniu na rzecz umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym! Ankieta została przygotowana na potrzeby pracy doktorskiej. Jej wypełnienie zajmie około 10-15 minut....