Serdecznie zapraszamy do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego “Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konkursu jest akredytacja i promocja wśród kandydatów na studia najlepszych, najbardziej wartościowych i innowacyjnych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie publiczne i niepubliczne.

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenie do konkursu na:

www.studiazprzyszloscia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 16 grudnia 2022 roku (piątek)

 

W poprzedniej edycji Certyfikaty Akredytacyjne “Studia z Przyszłością” wręczone zostały podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w kwietniu 2022 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.  Podczas Gali Laureaci Konkursu otrzymali życzenia i gratulacje m.in. od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michała Seweryńskiego oraz wielu innych znamienitych osób i instytucji związanych z nauką. Pełna lista adresów okolicznościowych i pism gratulacyjnych dostępna jest tutaj – KLIKNIJ!

W naszym konkursie od ośmiu lat nagradzamy kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Uzyskanie naszego Certyfikatu gwarantuje rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości “Studia z Przyszłością” to akademicka elita!

W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Warto dołączyć do grona Laureatów Konkursu!

Folder promocyjny Konkursu – kliknij!

Do Programu “Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem “Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Kapituła złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia. 

Zgłoszenie konkursowe do pobrania jest tutaj: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-71

 

Dodatkowe informacje:

tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl