Z dumą informujemy, że zdobyliśmy Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „doskonały kierunek” na studiach ADMINISTRACJA pierwszego i drugiego stopnia! Certyfikat przyznawany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

Jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej;
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia.

To ogromny sukces Wydziału Prawa i Administracji, który potwierdza, że programy studiów są innowacyjne w skali kraju i mogą być wzorem do naśladowania dla innych uczelni. Administracja jest najstarszym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Prawa i Administracji, który mimo dużej konkurencji od lat cieszy się zainteresowaniem kandydatów, uznaniem pracodawców i daje możliwość przygotowania się m.in. do roli profesjonalnego urzędnika.