Ethics Challenge jest inicjatywą, mającą na celu popularyzację etyki oraz standardów etycznych wśród młodych profesjonalistów interesujących się rynkami kapitałowymi oraz zagadnieniami
prawnymi w tym obszarze. Edycje lokalne Ethics Challenge odbywają się m.in. w Kanadzie, Nigerii, Turcji oraz w Stanach Zjednoczonych.
Udział w konkursie pozwala studentom nie tylko wczuć się w rolę decydentów organizacji o profilu inwestycyjnym i poznać ich dylematy etyczne, ale jest również wartościowym punktem w CV młodego człowieka, rozpoznawalnym przez pracodawców.
Najlepszy zespół otrzymuje nagrodę pieniężną. Przez miesiąc studenci pracują pod opieką pracownika naukowego uczelni nad casem etycznym, którego treść zarejestrowane zespoły poznają podczas inauguracji. Inauguracja konkursu (po etapie rekrutacji zespołów) planowana jest na 5 kwietnia b.r., a finał – 11 maja b.r.
 
Wszyscy zainteresowani studenci proszeni są o zgłoszenie się do dr Tomasza Tomczaka drogą mailową.