Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego (INP UO), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (LMU Munich) oraz International Society for Research on Art and Cultural Heritage Law (ISCHAL), we współpracy z 1995 UNIDROIT Convention Academic Project oraz redakcją półrocznika „Santander Art and Culture Law Review” (SAACLR), serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowym sympozjum pt. Combating the Illicit Trade in Cultural Objects: Interdisciplinary Challenges and New Perspectives of EU Law and Policy.

Wydarzenie to odbędzie w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego w dniu 13 maja 2022 r. w formule hybrydowej. Realizowane jest ono w ramach projektu pt. „Prawne formy zarządzania dziedzictwem kulturowym w Europie w perspektywie prawnoporównawczej”, finansowanego przez NCN i realizowanego w INP UO.

Celem sympozjum jest krytyczna debata nad funkcjonowaniem istniejących instrumentów prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie walki z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o kontakt z organizatorami: heritage@uni.opole.pl.

Więcej informacji oraz program sympozjum dostępne są na stronie ISCHAL [proszę o wstawienie hyperlinku: https://sirdpa.hypotheses.org/394].