3 grudnia 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie kolegium dziekańskiego z dyrektorami i przedstawicielami szkół średnich z Opolszczyzny. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaproszeni goście mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu osobiście albo zdalnie.

 

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkół:

 • Aleksandra Antoniewicz – przedstawiciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu,
 • Bożena Jakubowicz – przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie,
 • Agnieszka Buganik-Pszczyńska – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu,
 • Małgorzata Szafors – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu,
 • Romuald Florczak – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu,
 • Lucyna Dzikiewicz-Niski – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
 • Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim
 • Dariusz Sobków – dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,

z ramienia Wydziału:

 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO – Dziekan WPiA UO,
 • dr Rafał Wielki – zastępca Dziekana WPiA UO, koordynator kierunku prawo,
 • dr Marta Rostropowicz-Miśko – koordynator kierunku administracja i obsługa biznesu,
 • mgr Jerzy Korwin Małaczyński – koordynator kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Teresa Rup i Kinga Jerczyńska-Sałata – pracownicy Biura Dziekana,
 • Filip Złośnik – przedstawiciel Rady Studenckiej WPiA UO.

 

Pierwsze tego typu spotkanie w historii Wydziału miało na celu nawiązanie i omówienie współpracy między środowiskiem akademickim a szkołami średnimi. Było również idealną okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie.

 

Dziekan Wydziału witając zaproszonych gości podkreślił, że idea współpracy Wydziału ze szkołami średnimi wpisuje się w nową misję Wydziału. Cechą współczesnego kształcenia i wychowania powinno być kompleksowe podejście do ucznia i studenta, obejmujące zarówno wszystkie etapy rozwoju młodego człowieka, jak i różne jego elementy. Dziekan omówił możliwe formy współpracy, a koordynatorzy przedstawili oferowane kierunki, wskazując na dalsze możliwości rozwoju absolwentów po ich ukończeniu.

 

Przedstawiciel Rady Studenckiej Filip Złośnik zaprezentował i zachęcił do udziału uczniów w projekcie „Akademia Młodych Prawników”, który rozpocznie się w 2022 r.

 

Następnie pracownicy biura dziekana przedstawili ofertę warsztatów prowadzonych przez koła naukowe. Kolegium Dziekańskie zaproponowało także zorganizowanie Dni Otwartych WPiA, podczas których uczniowie szkół będą mogli zapoznać się w sposób nowoczesny z ofertą WPiA UO.

 

Po prezentacji oferty i propozycji Wydziału głos zabrali Dyrektorzy szkół, którzy bardzo entuzjastycznie podeszli do przedstawionych propozycji, deklarując przy tym chęć udziału w wydarzeniach oraz wyrażając chęć indywidualnych spotkań i podpisania umów o współpracy.