Dr Andrzej Jakubowski sprawozdawcą nowego Komitetu „Safeguarding Cultural Heritage in All Stages of Armed Conflicts” Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA

Z radością informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2023 r. w Paryżu, pracownik naszego Wydziału, dr Andrzej Jakubowski, został wybrany na stanowisko sprawozdawcy nowego komitetu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – International Law Association (ILA): „Safeguarding Cultural Heritage in All Stages of Armed Conflicts”.

Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA) jest organizacją non-profit, która – zgodnie ze swoim statutem – promuje „badanie, wyjaśnianie i rozwój prawa międzynarodowego” oraz „wspieranie międzynarodowego zrozumienia i poszanowania prawa międzynarodowego”. ILA została założona w Brukseli, w 1873 r., a jej obecna siedziba znajduje się w Londynie. W czerwcu tego roku w Cité Internationale Universitaire de Paris (CINP) ILA obchodziła swoje 150. urodziny. Stowarzyszenie posiada obecnie ponad 50 oddziałów krajowych i liczy ponad 4000 członków reprezentujących wszystkie kontynenty. ILA ma również status konsultacyjny z wieloma wyspecjalizowanymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele ILA są realizowane przede wszystkim poprzez merytoryczną pracę międzynarodowych komitetów. Obecnie istnieje 15 takich ciał zajmujących się kluczowymi problemami prawa międzynarodowego.

Nowy komitet „Safeguarding Cultural Heritage in All Stages of Armed Conflicts” ma trzy kluczowe cele: po pierwsze, przeprowadzenie analizy luk w międzynarodowym systemie prawnym dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami konfliktów zbrojnych; po drugie, zidentyfikowanie dobrych praktyk wynikających z wcześniejszych wysiłków na rzecz naprawienia szkód wyrządzonych dziedzictwu kulturowemu; i po trzecie, opracowanie zaleceń mających na celu wdrożenie działań służących temu, aby dziedzictwo kulturowe było traktowane w sposób kompleksowy i odpowiedni na wszystkich etapach konfliktu zbrojnego.