Miło nam poinformować, iż  dr Krzysztof Mucha, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wszedł w skład Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków przy Związku Banków Polskich.
 
Celem działania Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków jest:
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego sektora finansowego;
 • zwiększenie odporności systemów teleinformatycznych sektora finansowego na działania przestępcze;
 • zapobieganie i redukcja skutków cyberprzestępczości;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu stosowania nowych technologii teleinformatycznych w obszarze bezpieczeństwa banków;
 • przeciwdziałanie wykorzystaniu systemów teleinformatycznych banków i działalności bankowej w działalności przestępczej;
 • zwalczanie cyberprzestępstw popełnianych lub popełnionych na szkodę banków lub ich klientów, przy użyciu w szczególności: bankowości internetowej, bankowości mobilnej, kart płatniczych oraz bankowych systemów IT;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej w zakresie cyberbezpieczeństwa sektora finansowego;
 • propagowanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z usług banków w szczególności w obszarze: bankowości internetowej, bankowości mobilnej oraz kart płatniczych;
 • współpraca z Komendą Główną Policji oraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dotyczącym zapewnienia cyberbezpieczeństwa świadczenia usług finansowych;
 • zapewnienie integralności działań sektora finansowego w sytuacjach kryzysowych związanych z cyberprzestępczością;
 • koordynacja działań w ramach sektora bankowego i innych sektorów kluczowych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sektora finansowego oraz wsparcie komunikacji zewnętrznej w sytuacjach kryzysowych związanych z cyberprzestępczością.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!