Miło nam poinformować, iż pracownik naszego Wydziału – dr Tomasz Tomczak w styczniu 2022 r. odbył staż naukowy w UNIDROIT w Rzymie, gdzie mógł zgłębić wiedzę z zakresu unifikacji prawa prywatnego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Warto podkreślić, iż UNIDROIT –  (The International Institute for the Unification of Private Law, Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego) to jedna z dwóch najbardziej znanych międzynarodowych organizacja rządowych. Celem UNIDROIT jest dążenie do unifikacji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem ujednolicenia zwyczajów w handlu międzynarodowym.
 
UNIDROIT liczy sobie obecnie 63 członków, w tym wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Członkostwo w UNIDROIT umożliwia Polsce aktywne uczestnictwo w globalnej debacie na temat unifikacji prawa prywatnego. 
 
 Szczegóły dot. organizacji:  https://www.unidroit.org/