8 maja 2023 r. w Mariborze (Słowenia) Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia).

Po podpisaniu umowy odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone zasadzie zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Zgodnie z ustaleniami umawiających się stron, na jesieni odbędzie się międzynarodowa konferencja dla doktorantów i studentów, połączona z warsztatami tworzenia prawa, organizowana przez WPiA UO. Przedmiotem konferencji będzie ochrona rodziny w systemach prawnych państw Europy Centralnej i Unii Europejskiej.

Dziekani postanowili, że w ramach współpracy będą odbywały się coroczne wiosenne konferencje naukowe, na które będą zapraszani naukowcy z innych partnerskich wydziałów prawa Europy Centralnej.