Egzamin warunkowy z Prawa ubezpieczeń społecznych dla IV NSP odbędzie się w dniu 18 czerwca 2022 r. o godz. 12:50, p. 4.9.