Praca pt. “Asystent rodziny – prawna instytucja wsparcia rodziny” napisana przez mgr Błażeja Motłocha – absolwenta kierunku Prawo, (Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego) otrzymała I nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie na najlepszą pracę magisterską w ramach XXIII Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Promotorem pracy jest dr Aleksandra Wilk, zaś recenzentem dr Magdalena Gołowkin-Hudała

Składamy serdeczne gratulacje p. Błażejowi, jak również pani promotor – dr Aleksandrze Wilk.