Z największą przyjemnością, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencją Naukową Prawa Spółek Handlowych. Konferencja odbędzie się 29 marca 2023 roku w godzinach 9:00-16:30 w formie zdalnej na platformie ZOOM. Celem organizowanej konferencji jest omówienie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych poprzez ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie z dniem 13 października 2022 r. Jest to jedna z największych nowelizacji wskazanej ustawy od kilku lat. Ustawa w nowym brzmieniu zawiera nieznaną dotąd w KSH definicję ” grupa spółek ” oraz reguluje relacje korporacyjne między spółkami wchodzącymi w skład grupy. Druga część nowelizacji odnosi się do zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie rad nadzorczych. Podczas konferencji, chcielibyśmy przedstawić zasady tworzenia grupy spółek, funkcjonowanie grupy, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych, oraz przedstawić potencjalne szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu grupy w obrocie gospodarczym. Omówiona zostanie także przydatność przepisów oraz praktyczne ich zastosowanie. Temat prawa holdingowego ma ogromne znaczenie dla przyszłości funkcjonowania spółek w obrocie gospodarczym z uwagi nie tylko na ich prawne aspekty, ale przede wszystkim na ich gospodarcze wykorzystanie. Organizatorami konferencji są ELSA Opole oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego.’’

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2BCkD9zCS

Link do zapisów dla uczestników biernych: https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/1947?fbclid=IwAR3Zjpg0x4cmJYw4UHj2CjCBwOzzEdo1BEuIWs9Vvd4YpHsvEdkMGJiUV9Y