II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Opolskiego, którego głównym celem jest edukacja oraz głębsze zapoznanie środowiska studenckiego, a także każdego chętnego widza z tematami z zakresu różnych sfer kryminologii i kryminalistyki oraz zachęcanie ludzi do jeszcze większego zainteresowania tymi tematami. 
 
Tegoroczne wydarzenie obejmuje trzy dni:
 
29/05/2023- Prelekcje poprowadzą takie osobistości jak prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska (Dyrektor Departamentu ds Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej), Sławomir Paluch (Zastępca Dyrektora Departamentu ds Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej), Adam Zbieranek (Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego) czy Piotr Krupiński (Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds Cyberprzestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie) – tematy wystąpień podane w agendzie w załączniku. Wszystkie prelekcje odbędą się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 87a w sali 5.18 na 4 piętrze. Wstęp jak i udział są całkowicie darmowe, a także certyfikowane! 
 
 
30/05/2023 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie i przestępczość” , na której wystąpią studenci oraz doktoranci z całej Polski, tematy wystąpień również podane na agendzie w załączniku. Konferencja odbędzie się online i jest dostępna i darmowa dla każdego słuchacza. 
 
Poniżej przesyłamy link do kanału wydarzenia na Platformie MS Teams: 
 
 
 
31/05/2023- Prelekcje poprowadzone przez Sebastiana Dropsa, adw. Michała Zagórskiego, Marcina Preisa, dr Adama Czubaka oraz Panią Aleksandrę Sikorę. Tematy wystąpień podane w agendzie w załączeniu. Wszystkie prelekcje odbędą się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 87a w sali 5.18 na 4 piętrze. Wstęp jak i udział są całkowicie darmowe, a także certyfikowane!