Szanowni Państwo,

RUSZA II KONKURS O NAGRODĘ I ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO – PROKURATORA KRAJOWEGO ZA NAJLEPSZĄ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ I ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa

NAGRODY
ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ
15 000 ZŁ

ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ
10 000 ZŁ

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do konkursu

Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej

Regulamin konkursu 2022

Plakat konkursowy 2022