Informacja dotycząca zajęć z wychowania fizycznego (tylko studenci studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich)

Propozycje programowe:

  • Jogging
  • Trening ogólnorozwojowy
  • Kulturystyka
  • Turystyka nizinna
  • Turystyka rowerowa
  • Marszobiegi
  • Edukacja prozdrowotna- tylko dla studentów ze zwolnieniami lekarskim

 

Zajęcia prowadzone wyłącznie on-line.

Zapisy na zajęcia dla studentów poprzez rejestrację internetową w dniach od 01.03.2021 od godz. 8.00. do 07.03.2021.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych od czwartku 04.03.2021.

Szczegóły na stronie internetowej
SWFiS ( www.sport.uni.opole.pl )