Informacja Dziekana WPiA UO

z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie zapisów na BADANIA NAUKOWE

dla kierunku: Prawo, III rok, studia stacjonarne i studia niestacjonarne,

które realizowane będą w roku akademickim 2021/2022

Nr 2021/06/01S

 

Szanowni i Drodzy Studenci,

uprzejmie informuję, iż zapisy na badania naukowe na kierunku: Prawo, III rok, studia stacjonarne
i niestacjonarne,
które będą realizowane w roku akademickim 2021/2022, odbędą się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS w dwóch turach:

TURA 1: od 22.06.2021 r., godz. 10:00 do 28.06.2021 r., godz. 23:59;

TURA 2 – uzupełniająca: od 01.07.2021 r., godz. 10:00 do 08.07.2021 r., godz. 23:59.

Proszę uprzejmie o zapisywanie się w pierwszej turze – możliwie jak najszybciej. Tura druga jest jedynie turą uzupełniającą dla osób, którym nie uda się zapisać w turze pierwszej.

W celu usprawnienia procesu zapisów, zalecam by Studenci przed dokonaniem rejestracji skontaktowali się z wybranym przez siebie Wykładowcą, w celu uzgodnienia szczegółów dalszej współpracy oraz uniknięcia późniejszych zmian prowadzącego.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów (tj. ilość miejsc u danego prowadzącego) znajdują się w tabeli, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

Informacja Dziekana WPiA UO – badania naukowe III Prawo