Szanowni P.T. Państwo,

Drodzy Studenci,

 

Katedra Nauk o Państwie i Prawie wraz z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Temat tej edycji to: „Ograniczenia wolności sumienia i religii”.

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie oraz załączonych dokumentach.

Jednocześnie wyjaśniam:

  • pierwszy etap to praca pisemna, na temat:

„Konstytucyjność ograniczeń wolności sumienia i religii w związku z pandemią COVID-19”.

  • drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tej edycji i jeden casus. Jeżeli przeprowadzenie II etapu nie będzie możliwe na WPiA UO w Opolu, wówczas etap ten odbędzie się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Ms Teams. Drugi etap zaplanowano na dzień 9 kwietnia 2021 r.
  • do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym.

 

Dodatkowo informuję (o ile warunki na to pozwolą i drugi etap mógłby odbyć się w Opolu), że organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz ewentualnego zakwaterowania w Opolu Uczestników konkursu i ich Naukowych Opiekunów.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

W załączonych plikach znajdują się:

Regulamin konkursu Formularz zgłoszenia udziału i opinii nauczyciela akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Objaśnienia nt. pracy pisemnej (I etap konkursu).

Skan zgłoszenia udziału wraz z opinią Nauczyciela Akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 26 lutego 2021 r.

Serdecznie zapraszam

– mgr Katarzyna Pluta (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego)

 

___________________________________________________________

Harmonogram IV edycji:

 

1) Ogłoszenie tematu:    12 stycznia

2) Zgłoszenia:                do 26 lutego

3) I etap:                        17-19 marca

4) sprawdzanie rozprawki:                20-30 marca

5) ogłoszenie wyników po 1 etapie:   31 marca

6) II etap:                                          9 kwietnia