Koła naukowe


 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole
Mikołaj Jabłczyński – Prezes
Paweł Lepich – Sekretarz
Anna Mrowiec – Skarbnik
Wojciech Krzywy – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
Jakub Frankiewicz – Wiceprezes ds. Rozwoju Zawodowego
Aleksandra Kogut – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
Szymon Buczek – Wiceprezes ds. Marketingu

 

Opiekun naukowy: dr Piotr Gil, dr Andrzej Drzewiecki

Czym się zajmujemy?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych. W skład ELSA Poland wchodzi 15 Grup Lokalnych, w tym ELSA Opole, która od ponad 15 lat aktywnie działa na terenie miasta Opole. Aktualnie ELSA obecna jest w 45 krajach, gdzie kreuje prawników nowej generacji, których wyróżnia otwartość na różnorodność oraz nieustanne dążenie do rozwoju siebie i swojego otoczenia.W ELSA Opole przez cały rok akademicki realizowanych jest wiele projektów. Najbardziej znane wydarzenia to Lokalny Konkurs Krasomówczy, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, Lawyers Party, Dni Edukacji Prawniczej, ELSA Day i konferencje poruszające tematykę praw człowieka. Dzięki szerokiej sieci kontaktów ELSA dla swoich członków organizuje wiele konkursów, gdzie często nagrodami zostają staże w kancelariach i korporacjach. Sponsorzy ELSA jak: KPMG, EY, Deloitte i wiele innych co roku poszukują kolejnych ambasadorów. ELSA to także wyjazdy. Członkowie Stowarzyszenia mają okazję jeździć po całej Polsce i świecie zwiedzając różne instytucje.

 

 

KN Constituo
Prezes – Julia Bednarska
Wiceprezes – Paweł Lepich
Sekretarz – Arkadiusz Cheda

 

Opiekun naukowy: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

Czym się zajmujemy?

Koło naukowe działa od listopada 2017 roku po reaktywacji przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członkowie koła brali od tego czasu udział w wielu konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, zarówno przedstawiając referaty, jak również biorąc udział w sesjach posterowych. Koło naukowe zajmuje się zagadnieniami prawa konstytucyjnego, praw człowieka oraz prawa wyznaniowego.W 2018 roku organizowaliśmy wycieczkę naukową do Warszawy, członkowie koła zwiedzili tam Sejm, Sąd Najwyższy oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W 2019 odbyła się wycieczka naukowa do Krakowa, tam członkowie odwiedzili Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W październiku 2019 roku, pod patronatem Urzędu Miasta Opola, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową „Realizacja praw i wolności społecznych na przykładzie działań JST”. Koło ciągle się rozwija, członkowie rozwijają swoje zainteresowania.

Galeria

 

 

KN Kryminalistyki i Kryminologii
Przewodnicząca: Julia Cal
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Stawiarska
Sekretarz: Marek Starzak
Skarbnik: Weronika Sagan

 

Opiekun naukowy: dr Rafał Wielki

Czym się zajmujemy?

Jeśli jesteś spragniona/y wrażeń i masz chęć przeżyć kryminalne zagadki Miami, to w naszym kole dostaniesz namiastkę tego. Wykorzystaj swoją szansę i pomóż nam się rozwijać. Głównym celem naszego koła jest zaznajomienie się z tematyką kryminalistyki i kryminologii. Aby poszerzyć naszą wiedzę przeprowadzamy warsztaty oraz szkolenia dotyczące daktyloskopii, antropologii oraz wiele innych związanych z pracą detektywa. Dysponujemy ponadto skromnym, ale dobrze wyposażonym laboratorium kryminalistycznym.W ramach koła organizowane są wyjazdy oraz warsztaty dla szkół podstawowych oraz średnich, które są okazją do zapoznania się z działaniem służb policyjnych. Odkrywamy tajniki kryminalistyki, organizujemy symulacje rekonstrukcji i oględzin miejsc zdarzenia. Staramy się zarażać swoją pasją innych. Poprzez współpracę z innymi szkołami oraz dostęp do odpowiedniego sprzętu dążymy do rozwoju własnych umiejętności. Chcesz zdobyć tę wiedzę i wstąpić w nasze szeregi? To właśnie Ciebie potrzebujemy w naszym kole. Zapraszamy osoby otwarte na rozwój ambitne, chętne wzbogacić swoje dotychczasowe doświadczenie.

 

 

 

KN Ordo Iuris
Prezes: Jakub Znaniecki
Wiceprezes: Aleksandra Wandzioch
Sekretarz: Ilona Smolka

 

Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Szymański

Czym się zajmujemy?

Koło Naukowe Ordo Iuris jest najmłodszym Kołem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pomimo tego, w ciągu roku swojego istnienia Koło stało się jednąz najprężniej działających organizacji studenckich. Swoją popularność zawdzięcza naciskowi kładzionemu na zrozumienie rzeczywistości prawniczej, poprzez umożliwianie rzeczywistej praktyki np. poprzez programy stażowe w Instytucie Ordo Iuris dostępne dla każdego członka, czy spotkania z wybitnymi prawnikami z całej Polski- nawet w trakcie trudnych warunków epidemicznych.Koło stawia sobie za cel pełną formację młodych adeptów prawa, w trakcie poszukiwania przez nich ścieżki zawodowej, przedstawiając szereg możliwości rozwoju – nie tylko w studiowanej dziedzinie, ale też np. medialnej czy administracyjnej. Obojętnie czy chcesz zostać praktykiem czy naukowcem – zapraszamy do nas.

 

 

 

KN Prawa Karnego Materialnego “Wokanda”
Prezes: Tomasz Góreczny
Wiceprezes: Julia Cal
Sekretarz: Klaudia Kozakowska

 

Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO

Czym się zajmujemy?

Koło Naukowe Prawa Karnego „Wokanda” działa przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa        i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Koło zostało założone,  by pogłębiać świadomość prawną studentów oraz by wzbogacać ich wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. „Wokanda” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa karnego. Członkowie Koła poprzez różnorodne formy aktywności, poznają specjalistyczne dziedziny prawa karnego, rozwijając swoje prawno-karne zainteresowania. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na prawie karnym materialnym, jednakże przy okazji naszych konferencji naukowych prezentujemy zagadnienia i punkty widzenia charakterystyczne także dla innych dziedzin nauki.Naszym celem jest wszechstronne propagowanie wiedzy prawniczej wśród studentów, choć nasze inicjatywy naukowe częstokroć adresowane są do szerszego kręgu odbiorców. Pragniemy rozwijać nasze pasje, jednocześnie pogłębiając wiedzę z zakresu prawa karnego. W realizowanych przez nas projektach staramy się pokazywać praktyczną stronę nauki prawa, nie ograniczając się tylko do samej teorii. O nieodmiennie wysoki poziom merytoryczny podejmowanych przez nas inicjatyw dba nasz opiekun naukowy, dr hab. Dariusz Mucha. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w życiu Koła.

 

 

KN Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej
Radosław Budnik (przewodniczący),
Krystian Podpora (wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych),
Adam Rzepka (wiceprzewodniczący ds. Naukowych),
Michał Kuczmera (sekretarz)

 

Opiekun naukowy: dr Andrzej Drzewiecki, dr Joanna Kozińska

Czym się zajmujemy?

Działalność Koła związana jest z tematyką prawa prywatnego i własności intelektualnej – w szczególności zagadnieniami związanymi z prawem autorskim w kulturze i sztuce, ochroną dóbr niematerialnych, prawem konsumenckim oraz prawem nowych technologii w kontekście prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.W ramach działalności Koła, jego członkowie organizują projekty i konferencje naukowe, szkolenia, warsztaty i konkursy, podejmując przy tym współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz organizacjami studenckimi. Wydarzeniami, które na stałe wpisują się w kalendarz akademicki Koła są m.in. majowe ogólnopolskie konferencje naukowe, projekty naukowe “Mecenas Sztuki” oraz “filmOWI”, eliminacje do IP Challenge (Akademickich Mistrzostw Polski w dziedzinie prawa własności intelektualnej, których głównymi organizatorami są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz uczestnictwo w Opolskim Festiwalu Nauki.

 

KN TEAL – The European & American Law
Michalina Szłuinska (przewodnicząca)
Konrad Gajewicz (zastępca przewodniczącej)
Jakub Michalec (sekretarz)

 

Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO

Czym się zajmujemy?

Działalność KN TEAL – The European & American Law skupia się wokół badania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pisania glos do wyroków Trybunału jak i poszerzaniu wiedzy na tematy związane z UE, od swobód gospodarczych, kapitałowych aż po prawa człowieka. Od pewnego czasu zajmujemy się również badaniem prawa amerykańskiego.Koło nawiązało ścisłą współpracę z dr Rafałem Churawskim, znawcą prawa niemieckiego. W ramach współpracy prowadzone są cyklicznie warsztaty i webinary z zagranicznym praktykiem. Ponadto członkowie wykazują inicjatywy nawiązywania kontaktów ze studentami z innych krajów UE, celem współpracy badawczej. W 2018 r. Koło zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,Realizacja praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie UE”. Na rok 2020 planowana jest kolejna Ogólnopolska Konferencja organizowana przez koło.

 

 

KN Rynków Finansowych
Przewodnicząca – Katarzyna Gwizdak
Zastępca Przewodniczącej – Oliwia Hetlof-Rydzyńska
Sekretarz – Bartosz Pisarek
Skarbnik – Michalina Macierzyńska

 

Opiekun naukowy:dr Tomasz Tomczak

Czym się zajmujemy?

Koło powstało w pierwszym kwartale 2020 r. i skupia się na tematyce prawa finansowego w szerokim słowa znaczeniu tj. finanse publiczne, rynki finansowe, bankowość i podatki. Dotychczas członkowie Koła startowali w XV edycji Konkursu EYe on tax, w czym dwójka z nich zakwalifikowała się do finału. Nadto zostało też zdobyte I miejsce w dziedzinie prawa finansowego w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do orzeczenia Sądy Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Apelacyjnego.Koło także skupia się na działalności naukowej w postaci pisania artykułów we wspomnianym zakresie.

Galeria

 

KN Securus
Prezes: Katarzyna Łodzińska
Mateusz Kozłowski
Weronika Giza

 

Opiekun naukowy: dr Alicja Paluch

Czym się zajmujemy?

Celami działalności KN SECURUS są w szczególności:

 • rozwijanie wiedzy i zainteresowań członków Koła dotyczących zagadnień związanychz realizowanym programem studiów;
 • propagowanie wśród studentów problematyki i wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa oraz strukturą organizacyjną systemu bezpieczeństwa;
 • współpraca z organizacjami, których działalność porusza pokrewny obszar zainteresowań;
 • integracja środowiska akademickiego.

Mimo krótkiego okresu od powołania Koła Naukowego SECURUS, które rozpoczęło swą prężną działalność w listopadzie 2012 roku, koło może poszczycić się wieloma przedsięwzięciami do których między innymi zaliczyć należy:

 • spotkania z funkcjonariuszami Służb Specjalnych ABW (odbyły się wykłady na temat „Ochrony informacji niejawnych”);
 • spotkania z przedstawicielem Jednostki Wojskowej GROM (rola, zadaniai przeznaczenie sił specjalnych);
 • spotkanie ze specjalistą ds. narkotyków i uzależnień, członkiem i przedstawicielem stowarzyszenia na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”;
 • wykład z Prokurator mgr M. Białek na temat: „Roli prokuratora w postępowaniu przygotowawczym”,
 • zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu;
 • członkowie KN brali czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu pt. „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa – wolność i bezpieczeństwo obywatela”, studenci publikują  także swoje artykuły pokonferencyjne m.in.w Zeszytach Studenckich;
 • praca KN SECURUS to również wymiana doświadczeń z kołami naukowymi na innych uczelniach;
 • udział w współorganizowaniu cyklicznej międzynarodowej konferencji pt. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń.

Dzięki działalności KN studenci mogą skorzystać ze spotkań z profesjonalistami-praktykami, którzy zdobyli doświadczenie na światowym poziomie, dowiedzieć się o zawodzie służb mundurowych, o zasadach funkcjonowania i rozwiązywania problemów w ich przyszłym zawodzie oraz szczegółów rekrutacji do instytucji i jednostek. Podczas Konferencji naukowej pt. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwaa synergia zagrożeń corocznie organizowana jest sesja studencka, w której studenci mają okazję w ramach sesji studenckich zaprezentować własne referaty o treściach powiązanych z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.  Od 2015 roku rozpoczęto wydawanie studenckiego biuletynu elektronicznego „Horyzonty Bezpieczeństwa”. Biuletyn ukazuje się cyklicznie co pół roku. Głównym powodem powstania biuletynu była chęć umieszczania w nim swoich dokonań naukowych, przemyśleń, analiz z którymi mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani. Swoim obszarem tematycznym obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa. Artykuły publikowane w biuletynie są recenzowane. Dodatkową formą aktywizacji studentów w ramach ruchu naukowego są wyjazdy do instytucji i organizacji mających wpływ na bezpieczeństwo państwa. Celem wyjazdów jest zapoznanie studentów z systemem bezpieczeństwa państwa poprzez bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi się zwalczaniem zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.