Szanowni Studenci,

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie oraz Koło Naukowe “Securus” zaprasza na II edycję wykładu poświęconego tematyce cyberprzestępstw, który poprowadzą funkcjonariusze Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wykład odbędzie się 17 czerwca (czwartek) o godz. 10:00 na platformie Ms Teams.

Przedmiotem webinarium będzie omówienie praktycznych aspektów związanych z ochroną użytkownika sieci przed cyberatakami, zasad bezpiecznego korzystania z sieci oraz zwalczania przestępstw w cyberprzestrzeni. W szczególności poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • specyfika cyberprzestępstw – oszustwa i nadużycia w sieci
  • ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni, kradzież tożsamości
  • zabezpieczenie komputerów i smartfonów przed atakami
  • zasady rozpowszechniania informacji w sieci
  • zasady bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, portali społecznościowych, konta bankowego, portali aukcyjnych
  • zagrożenia związane z płatnością BLIK
  • reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni
  • ściganie cyberprzestępstw

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Link do webinarium:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLehVzbIO5GzZXIbm3IRL-kOkSykW1bJXwXhHnZDYmoU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=486a0c3a-7070-46a0-a93d-8755d6ee3dfd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5