Zaliczenie na ocenę z przedmiotu “Międzynarodowe prawo publiczne” dla I BW I st odbędzie się 21-06-2021:
– grupa 1 – godz. 15:00 – sala 5.13
– grupa 2 – godz. 15:00 – sala 5.18
 
Zaliczenie na ocenę z przedmiotu “Międzynarodowe prawo publiczne” dla I ADM I st odbędzie się 28-06-2021:
– grupa 1 – godz. 13:30 – sala 5.18
 
 
Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu oraz dezynfekcja rąk.