Szanowni Studenci IV roku PRAWA SS!

Zajęcia z Postępowania cywilnego oraz z postępowania nieprocesowego zaplanowane na 04.03.2021 r., nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony podczas kolejnych zajęć.