Komunikat Dziekana WPiA UO

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zapisów na PROSEMINARIA

na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I rok,

II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Nr 2020/10/06/S

Szanowni i Drodzy Studenci,

uprzejmie informuję, iż zapisy na Proseminaria na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, I rok, II stopień w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbędą się:

  • na studiach stacjonarnych: w terminie od 30.10.2020 r. od. godz. 16.00 do 06.10.2020 r. do godz. 23.59;
    w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS. Studenci będą mieli do wyboru 11 wykładowców – limity na 1 wykładowcę ~2-3 os. Każdy student wybiera 1 wykładowcę.

 

  • na studiach niestacjonarnych: w terminie od 30.10.2020 r. od. godz. 16.00 do 06.10.2020 r. do godz. 23.59;
    w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS. Studenci będą mieli do wyboru 9 wykładowców – limity max ~1-3 os. Każdy student wybiera 1 wykładowcę.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Paweł Sobczyk

Dziekan WPiA UO