Komunikat Dziekana WPiA UO

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zapisów na badania naukowe (proseminarium)

na kierunku: Administracja, I rok, II stopień, studia stacjonarne i studia niestacjonarne

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Nr 2020/10/07/S

 

Szanowni i Drodzy Studenci,

uprzejmie informuję, iż zapisy na Badania Naukowe na kierunku: Administracji, I rok, II stopień w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbędą się:

 • na studiach stacjonarnych:
  w terminie od 06.11.2020 r. od. godz. 16.00  do 13.11.2020 r. do godz. 23.59;
  w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS.
  Studenci będą mieli do wyboru 13 wykładowców – limity na 1 wykladowcę ~2-3 os. Każdy student wybiera 1 wykładowcę.
 • na studiach niestacjonarnych:
  w terminie od 06.11.2020 r. od. godz. 16.00  do 13.11.2020 r. do godz. 23.59;
  w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS.
  Studenci będą mieli do wyboru 12 wykładowców – limity max ~1-2 os. Każdy student wybiera 1 wykładowcę.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Paweł Sobczyk

Dziekan WPiA UO