Zainteresowanych zapraszam na moje dyżury w dniach 24 i 30 sierpnia br. w godz. 10.00 – 11.30 w p. 3.6.
Szczególnie zapraszam osoby z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które zakończyły już wakacyjna studencką praktykę.
Przypominam, żeby ją zaliczyć, należy przedłożyć Kartę przebiegu praktyki i Opinię o przebiegu praktyki, z wpisaną przez opiekuna oceną.
Studenci zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego.