Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Wysokość nagród w Konkursie:

Praca habilitacyjna:

1 miejsce: 6 000 zł brutto

2 miejsce: 3 000 zł brutto

3 miejsce: 2 000 zł brutto

Praca doktorska:

1 miejsce: 5 000 zł brutto

2 miejsce: 2 000 zł brutto

3 miejsce: 1 000 zł brutto

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI