Sąd Rejonowy w Gliwicach poszukuje pracownika.
Nabór kandydatów prowadzony jest każdorazowo w formie konkursu ogłaszanego na stronie internetowej http://www.gliwice.sr.gov.pl (zakładka oferty pracy).
W dniu 06.12.2022 r. został ogłoszony konkurs O.Kdr-110-33/22 na stanowisko stażysty – (umowa na czas określony). Termin składania aplikacji do dnia 15.12.2022 r.
W załączeniu uprzejmie przesyłam treść ogłoszenia wraz z załącznikami dot. konkursu O.Kdr-110-33/22.

Każdorazowo o kwalifikacji kandydatów będzie decydowała komisja.

Korzyści płynące z zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach to:
– możliwość rozwoju zawodowego
– zdobycie doświadczenia w pracy biurowej
– wynagrodzenie brutto: 3498 zł + wysługa lat
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja zgodnie z obowiązującymi przepisami),
– pracę, która nie jest monotonna, wymaga zaangażowania i samodzielności,
– elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w przedziale od 7:00 do 8:00 (rozpoczęcie pracy), w przedziale od 15:00 do 16:00 (zakończenie pracy).

Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych m.in:
– dofinansowanie do karty rekreacyjno-sportowej, wczasów ,,pod gruszą”,
– dofinansowania do zakupu okularów,
– ubezpieczenia grupowe.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zawarcie informacji dot. wymaganych dokumentów – wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://www.gliwice.sr.gov.pl/. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.