Szanowni Państwo,
 

W imieniu zarządu SPF Aureus w Opolu zapraszamy na kolejne LXXIII otwarte spotkanie naukowe Forum Prawa Finansowego, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 19.01.2023 r. o godz. 17.00, a którego przedmiotem będzie problematyka pomocy publicznej, którą przedstawi
dr Łukasz Stępkowski /Adiunkt Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego, INP WPIA UO/ w referacie
„Pomoc państwa udzielona niezgodnie z prawem – zagadnienia kontrowersyjne”

 
 
dr Łukasz Stępkowski, tłumacz przysięgły j. ang., ORCID 0000-0001-5324-4218, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego UO. W pracy zawodowej i naukowej prelegent podejmuje zagadnienia prawa gospodarczego lub finansowego z elementem prawa Unii Europejskiej, w szczególności zaś tematykę pomocy państwa („pomoc publiczna”). Autor ponad 30 publikacji o charakterze naukowym, w tym jedyny autor monografii „Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa”. Wykaz publikacji: https://orcid.org/0000-0001-5324-4218. Ekspert do spraw pomocy publicznej dla organów publicznych, w szczególności dla województw samorządowych jako IZ. Pełnomocnik skarżących przed sądami polskimi, a także przed TS UE (nr eCuria R10019015) i ETPCz. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką i praktykę tłumacza przysięgłego z głównym miejscem wykonywania działalności we Wrocławiu, oraz jest counsel w Kancelarii prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie.

 

Do pobrania: