Forum Prawa Finansowego
Stowarzyszenia Prawa Finansowego AUREUS
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
ma zaszczyt zaprosić na LXXIV spotkanie naukowe, którego przedmiotem jest  problematyka prawa upadłościowego, którą przedstawią

mec. Paweł Kuglarz
dr Piotr Stanisławiszyn
mec. Karol Tatara
/CZŁONKOWIE PREZYDIUM INSO INSTYTUTU ALLERHANDA /

w referacie
„Wyznaczanie Syndyka przez Sąd – fakty, mity oraz możliwe kierunki zmian”

Spotkanie w formie hybrydowej odbędzie się w dniu 23 luty 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału /2.7.b/ ul. Katowicka 87a (gmach Wydziału Prawa i Administracji)  oraz na platformie MS Teams

Do pobrania: