Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ogłasza nabór do pracy na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli ( w zależności od posiadanego stażu pracy i doświadczenia ) w wymiarze czasu pracy: 1,00 etat