Z wielką radością informujemy, że Polska Akademia Nauk nadała Panu doktorowi Jerzemu Jendrośce stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!