Milo nam poinformować, iż w dniu 20 marca 2024 roku podczas Regionalnego Święta Nauki decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zostały przyznane Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów studiujących na uczelniach województwa opolskiego lub zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Wśród 20 laureatów nagrody jest 10 studentów Uniwersytetu Opolskiego, w tym 5 z Wydziału Prawa i Administracji: Agnieszka Dudek, Alan Fabian, Mikołaj Jabłczyński, Paweł Lepich i Aleksandra Stawiarska. Komisja oceniała przede wszystkim zaangażowanie studentów: działalność w kołach naukowych, organizację/ współorganizację wydarzeń popularnonaukowych, publikacje i czynny udział w konferencjach naukowych, a także inne dodatkowe osiągnięcia, np. artystyczne lub sportowe. Komisja przyznawała również punkty za działalność świadczoną w wolontariacie, a także w organizacjach studenckich. Gratulujemy!

Foto: UMWO

Szczegóły pod linkiem:

https://www.opolskie.pl/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-studentow/