Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wraz z Wydziałem Prawa Administracji Uniwersytetu Opolskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na wykład otwarty w ramach programu edukacyjnego „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”.

Wykład odbędzie się on-line w dniu 13.04.2021 r. o godz. 17:00, za pośrednictwem platformy MS Teams.

„Od aplikanta do niezależnego prokuratora” to autorski program edukacyjny, realizowany przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

Program ten ma przybliżyć młodzieży akademickiej przebieg ścieżki zawodowej prokuratora. Idea tego programu jest odpowiedzią na liczne pytania studentów o praktyczne strony etapów kształcenia aplikantów w KSSiP oraz podstawy pracy asesora i niezależnego prokuratora.

Podczas prelekcji członkowie stowarzyszenia jako śledczy z długoletnim stażem pracy przedstawią zalety i wady tego pięknego aczkolwiek trudnego zawodu, omawiając przebieg i warunki aplikacji prokuratorskiej, różnice pomiędzy statusem asesora prokuratury a pozycją prokuratora, jak również codzienną rzeczywistość pracy w Prokuraturze. Odpowiedzą na interesujące studentów zagadnienia, którzy zadają dzisiaj pytania o wymogi przyjęcia na aplikację, formę jej wykonywania, zabezpieczenie materialne podczas nauki, egzaminy i perspektywy zawodowe po jej ukończeniu.

Prelegenci podzielą się ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami i ciekawymi informacjami na temat codzienności pracy asesorów i prokuratorów w kontekście oczekiwań oraz rzeczywistych warunków pracy przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych, a także doświadczeniami z Sali sądowej.

 

Osoby posiadające konto pocztowe  w domenie uni.opole.pl, dołączają do spotkania na takich samych zasadach, jak na tradycyjne zajęcia:

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70a76374e43a4bb985560439fd30b5c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=71378d50-20c1-4beb-84d5-3a4ee2d3d5ff&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Kod do zespołu: mwr7gj3

Osoby spoza uczelni, chcące uczestniczyć w wykładzie, proszone są o kontakt e-mail na adres: kinga.jerczynska@uni.opole.pl  .

Serdecznie zapraszamy!