Podatkowi Liderzy to ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministerstwo Finansów. Z całej Polski wyłanianych jest 16 laureatów. VIII edycja konkursu dotyczyła problematyki roli podatków w czasie pandemii i właśnie w tym zakresie należało napisać pracę konkursową. Student naszego wydziału –  pan Jakub Kamiński – opisał zależność między opodatkowaniem a chęcią inwestowania na terenie Rzeczpospolitej. W tym celu został przywołany tak zwany „podatek bankowy” i „podatek Belki”, a także uregulowania VAT-u i prawa celnego.

 

https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy