Michał Kijak zajął pierwsze miejsce w XXIV Ogólnopolskim Konkursie na Glosę – organizowanym przez ELSA LUBLIN & ELSA Poland – w kategorii prawa finansowego. Glosa jest wyrażeniem swojego zdania odnośnie Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym roku przedmiotem  glosy  był  wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 marca 2021 r., sygn. IV SA/Wr424/20, który dotyczył umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. W glosie przedstawiono jak orzecznictwo sądów administracyjnych oraz doktryna prawa podatkowego definiuje ważny interes podatnika, a także opisano uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.

Michał Kijak jest studentem V roku kierunku Prawo WPiA UO ze specjalizacją prawa finansowego i podatkowego. Jest seminarzystą dra Andrzeja Michóra, u którego przygotowuje pracę magisterską dotyczącą skutków podatkowych umowy deweloperskiej. W roku akademickim 2020/2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Naukowego Rynków Finansowych.

Poza wygraną w konkursie na glosę, Michał Kijak jest także laureatem Ogólnopolskiego Konkursu EYe on Tax edycja 2020/2021, jak również Autorem kilku wystąpień na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz prawa nieruchomości.