Szanowni Państwo,
 
Katedra Prawa Finansowego WPAiE UWr wraz z pozostałymi Członkami Komitetu Organizacyjnego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Podatkową Konferencję Naukową poświęconą wybranym zagadnieniom z zakresu podatków samorządowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, która odbędzie się 26 maja 2022 r., w budynku D (możliwy udział również w formie zdalnej) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Celem konferencji będzie podjęcie debaty w przedmiocie podatków samorządowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda. Adresatami konferencji są przedstawiciele nauki i praktyki prawa finansowego.
 
Termin na przesyłanie zgłoszeń upływa – 15 maja 2022 r.
Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony: https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/konferencje-kpf/
 
Do pobrania:
 
Opłata za konferencję: 

Udział w formie stacjonarnej – 150 zł 
Udział w formie zdalnej – 99 zł 
 
Mając na uwadze powyższe poniżej wskazujemy Państwu numer rachunku bankowego, na który mogą Państwo dokonywać płatności:
 
Konto w PLN:  
Santander Bank Polska S. A.  
Kuźnicza 17/19  
50-950 Wrocław  
Kod Swift: WBK PPL PP  
Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
Tytuł wpłaty: „Podatkowa Konferencja Naukowa 2022” wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.
 

Termin dokonywania wpłat upływa wraz z dniem 20 maja 2022 r. – prosimy zatem o terminowe wpłaty.

 
 
Z wyrazami szacunku
 
Komitet Organizacyjny: KPF WPAiE UWr, SKO Wrocław, OIRP Wrocław, OIRP Wałbrzych, RIO Opole, WPiA UO, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „AUREUS” z/s w Opolu, Kwartalnik Prawno-Finansowy KPF WPAiE UWr.
prof. dr hab. Paweł Borszowski
Kierownik Katedry Prawa Finansowego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Katedra Prawa Finansowego 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego