Studentki Wydziału Prawa i Administracji UO działające w Klinice Prawa w roku akademickim 2019/20 – Agnieszka Mazur, Karolina Nowakowska oraz Dominika Walas – dotarły do finału II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Symulację Rozprawy Cywilnej i zajęły jako drużyna III miejsce.

Studentki działały w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UO, wykazując się dużym zaangażowaniem w sprawy Poradni.

Klinika Prawa dziękuje finalistkom za udział w konkursie, godne reprezentowanie opolskiej Studenckiej Poradni Prawnej i włożony ogrom pracy w przygotowanie do konkursu.

Serdecznie gratulujemy!