19 listopada 2020 r. godz. 14:00

KNPK „Wokanda” ma zaszczyt zaprosić na bezpłatne webinarium pt. ‚Porównanie procesu karnego na gruncie prawa amerykańskiego i europejskiego’.
Swoim udziałem zaszczyci nas dr Miłosz Kościelniak-Marszał
Webinarium certyfikowane
PLATFORMA: MS TEAMS