27 września 2022 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk podpisali „Porozumienie o współpracy”.

W podpisaniu „Porozumienia” uczestniczyli Zastępca Dziekana WPiA UO dr Rafał Wielki oraz Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego prokurator Adam Zbieranek i Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego prokurator Bogdan Karp.

Z podpisanego dokumentu wynika, że współpraca między Stronami może obejmować w szczególności: prowadzenie wspólnych badań dotyczących problematyki przestępczości jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli; realizowanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zajęć dydaktycznych dotyczących funkcjonowania i roli prokuratury w zakresie ścigania przestępstw i stania na straży praworządności; udziału przedstawicieli prokuratury w zajęciach dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; organizowanie spotkań przedstawicieli prokuratury ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, mających na celu zapoznanie ich z zadaniami i funkcjonowaniem prokuratury oraz organizowanie wspólnych seminariów i konferencji naukowych dotyczących problematyki przestępczości jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli.

Podpisane porozumienie jest kolejnym potwierdzeniem współpracy WPiA UO z najważniejszymi Organami Państwa.