Szanowni Państwo,

informujemy, iż POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Katowicach powołała z dniem 31 maja 2023, następujące osoby zatrudnione w Instytucie Nauk  Prawnych UO:

  • dr hab., prof. UO Kamil ANTONÓW
  • dr hab., prof. UO Marek Stefan GROCHALSKI
  • dr hab., prof. UO Dariusz SZOSTEK
  • dr Piotr STANISŁAWISZYN

oraz emerytowany pracownik INP:

  • prof. dr hab. Stanisław HOC

na członka KOMISJI NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH, na okres kadencji 2023-2026 Prezydium Oddziału PAN

Gratulujemy!