Praca magisterska pt.: „Egzekucja alimentów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na rzecz dziecka zamieszkałego w Polsce”, napisana przez mgr Paulinę Kurtykę – absolwentkę Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – otrzymała nagrodę II stopnia w ramach VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Promotorem nagrodzonej pracy jest dr Magdalena Gołowkin-Hudała,
a recenzentem dr Aleksandra Wilk.

Źródło: https://www.komornik.pl/?p=12700