Doktorant i pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Prawa i Administracji UO oraz asystent w Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii mgr inż. Rafał Tomasz Prabucki zdobył stypendium Santander-IE Tech4Law.
Znalazł się wśród 100 młodych naukowców wybranych spośród 450 finalistów pochodzących z 9 krajów (m.in. USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Meksyk, Chile, Brazylia).

Będą oni mieli możliwość wzięcia udziału w stworzonym przez Szkołę Prawa IE programie High Impact Online, który ma na celu podniesienie i udoskonalenie umiejętności cyfrowych i technologicznych prawników i decydentów politycznych przyszłości oraz dostarczenie im podstawowych narzędzi do zrozumienia sił napędowych i wyzwań związanych z innowacjami prawnymi w erze cyfrowej.

By otrzymać stypendium Rafał Tomasz Prabucki musiał zaliczyć test z wiedzy o Blockchain/AI, a w finale konkursu napisać krótką pracę dotyczącą biometrii.

R.T. Prabucki działa pod przewodnictwem swojego promotora dr hab. Dariusza Szostka, prof. UO.