Prof. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego zostali wybrani do Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. To pierwsze takie powołania w historii Uniwersytetu Opolskiego.W skład rady weszli:

przewodniczący – r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP z OIRP w Warszawie

dr Alicja Jagielska – Burduk z OIRP w Bydgoszczy, Uniwersytet Opolski

dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr z OIRP we Wrocławiu

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ z OIRP Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński z OIRP Katowicach

prof. dr hab. Bronisław Sitek z OIRP w Warszawie

dr hab. Piotr Stec, prof. UO z OIRP w Katowicach, Uniwersytet Opolski.

Czym jest Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, powstałą w VII kadencji KRRP w miejsce Ośrodka Badawczego i Komisji Legislacyjnej. Jego zadania obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, prace legislacyjne związane z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretację przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

W planach pracy Ośrodka znajduje się również rozpoczęcie studiów dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego oraz budową tradycji zawodu radcy prawnego.

Realizując powyższe zadania Ośrodek współpracuje z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Źródło: obsil.pl