Rada interesariuszy


Bartosz Ryszka Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej
Iwona Zyman Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu
Krzysztof Maślak Komendant Straży Miejskiej w Opolu
Kordian Panek Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
Ewa Parcej Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
Michał Wojczyszyn Z-ca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Liliana Kapera-Kopczyk Prokurator Okręgowy w Opolu
Katarzyna Bisowska Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
Tadeusz Staruch Izba Rzemieślnicza w Opolu
Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowego SW w Opolu
Konrad Korzeniowski Prokurator Rejonowy w Opolu
Magdalena Jankowska-Guściora Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu
Rafał Drozdowski Komendant Miejski Policji w Opolu
Agnieszka Maśnik
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu
Grzegorz Czarnocki Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
Elżbieta Kmiecik Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Magdalena Buła Dyrektor opolskiego oddziału ZUS
Liliana Krukowska Prezes Sądu Rejonowego w Opolu
Aleksander Iszczuk Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Opolu
Piotr Łebek Kancelaria Hryniów, Łebek i wspólnicy