Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez NCN w projekcie OPUS18

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „OPUS 18”, numer umowy UMO-2019/35/B/HS5/02084, pt. „Prawne formy zarządzania dziedzictwem kulturowym w Europie w perspektywie prawnoporównawczej”, uzyskała:

Pani Karolina Jerzyk, studentka IV. roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego