W dniu 30 stycznia 2024 roku na terenie Wydziału Prawa i Administracji UO odbyło się spotkanie z mł. chor. mgr Anną Opiatowską Radcą Prawnym Aresztu Śledczego w Opolu.          

W trakcie spotkania pani magister omówiła status Radcy prawnego w jednostce penitencjarnej, jego obowiązki zarówno jako funkcjonariusza Służby Więziennej, ale przed wszystkim jako osoby odpowiedzialnej za obsługę prawną Aresztu Śledczego. Szczegółowo opisane zostały różnego rodzaju zakresy działalności AŚ, nie tylko jako stricte jednostki penitencjarnej, ale także np. jako podmiotu działającego w sferze zamówień publicznych czy stronie różnego rodzaju umów z podmiotami zewnętrznymi. Pani Radca opowiedziała o swoich doświadczeniach jako reprezentanta jednostki budżetowej Skarbu Państwa w procesach wytaczanych Aresztowi Śledczemu przez osadzonych i osadzone w tej placówce penitencjarnej. Studenci poznali także realia w jakich skazani odbywają karę pozbawienia wolności. Uczestnicy spotkania byli zachęcani do pogłębionych działań w ramach Kliniki Prawa, w sytuacji gdy o pomoc zwróci się osoba osadzona. Problematyka spraw, z którymi można się będzie w przyszłości spotkać, obejmować będzie nie tylko zagadnienia z zakresu prawa karnego, postępowania karnego czy prawa karnego wykonawczego. Osadzeni, zwłaszcza przygotowujący się do opuszczenia jednostki penitencjarnej zgłaszają problemy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, czy ogólnie prawa administracyjnego np. w sprawach mieszkaniowych. Pani r.pr. Anna Opiatowska pytana była o to, co należy zrobić by zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, a szczególnie jaką drogą należy podążać aby zostać radca prawnym w jednostce penitencjarnej. Czy można realizować aplikację radcowską będąc już funkcjonariuszem, oraz szereg innych. Na wszystkie pytanie udzielona została szczegółowa odpowiedź.

Spotkanie odbyło się w ramach przedmiotu Przygotowanie do pracy z klientem, którego koordynatorem jest Pan Jerzy Korwin Małaczyński – Starszy Wykładowca WPiA UO.